Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için müracaatlar başladı

“Öğretmenlik Meslek Basamakları Sınavı”na ait takvime nazaran, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül ortasında gerçekleştirilecek.

Yazılı imtihan için 26 Eylül-3 Ekim ortasında müracaat yapılabilecek. Öğretmenlik Meslek Basamakları İmtihanı 19 Kasım’da 81 vilayette gerçekleştirilecek. İmtihan sonuçları 12 Aralık 2022’de duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023’te düzenlenecek ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023’ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’na, yazılı imtihana müracaat tarihinin son günü prestijiyle adaylık dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programı’na ise yazılı imtihana müracaat tarihinin son günü prestijiyle uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurabilecek.

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında, öğretmen/uzman öğretmen olarak vazife yapanlardan Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı’na müracaatta bulunanların kaideleri taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan vilayet kıymetlendirme komitesince pahalandırılacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için müracaatta bulunacak öğretmenler/uzman öğretmenlerde aranan koşullardan biri olan mesleksel gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında misyon yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki vazifelerden en az birini yapabilecekleri halde “Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, İdareye İştirak Çalışmaları ve Araştırma Geliştirme Çalışmaları” olmak üzere üç alan olarak belirlendi.

Ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında misyon yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için müracaatta bulunacakların mesleksel gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için üç çalışma alanından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek.

Başöğretmen unvanı için belirlenen mesleksel gelişim çalışmaları, uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılacak.

Bir derece ile maaşlara ek ödeme imkanı kazanacaklar

Öğretmenliğin meslek meslek olarak birinci defa tanımlandığı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasının akabinde, Aday Öğretmenlik Ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği yayımlandı.

Bakanlıkta meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlere 180 saatlik kurs ve yapılacak imtihanla uzman öğretmenlik meslek basamağı ile hem bir derece hem de bugünün kurallarında bin 342 lira bir ek ödeme yapılacak. Bu kapsamda Ulusal Eğitim Bakanlığında vazife yapan yaklaşık 500 bin öğretmen uzman öğretmenliğe başvurabilecek. Bu öğretmenlerin tamamı, rastgele bir kontenjan kısıtlaması olmadan uzman öğretmenlik eğitimlerine ve daha sonra imtihanına katılma hakkı elde edecek.

Uzmanlıkta 10 yılını dolduran öğretmenlere de 240 saatlik bir kurs ve yapılacak ve imtihanla başöğretmenlik meslek basamağı ile ayrıyeten bir derece daha ve maaşlarında da yeniden bugünün kurallarında 2 bin 684 lira artış sağlanacak. Bu kapsamda mevcut 75 binin üzerindeki uzman öğretmen, başöğretmenliğe müracaat hakkı kazanmış olacak. Bu öğretmenler için de eğitimler ve imtihan için rastgele bir kontenjan kısıtı bulunmuyor.

Öte yandan öğretmen maaşlarına mesleklerine nazaran yansıyacak artışlar, memura verilecek her güzelleştirmeden etkilenecek formda 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yazılı imtihandan muaf olacak öğretmenler

Kanuna nazaran, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı imtihandan muaf tutulacak.

Ulusal Eğitim Bakanlığı bünyesinde hala 2 bin 234 doktorasını yapmış, 115 bin 257 yüksek lisansını tamamlamış öğretmen vazife yapıyor.