Özel sektörün yurt dışı kredi borcu düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ne göre ağustos sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 2,5 milyar dolar azalarak 155,3 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,1 milyar dolar azalarak 146,5 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 612 milyon dolar artarak 8,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 339 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,1 milyar dolar azalışla 12,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 16 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar dolar azalarak 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 432 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 907 milyon dolar azalarak 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 203 milyon dolar azalışla 4,8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 633 milyon dolar artışla 1,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar artarak 103,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 124 milyon dolar artarak 7,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında 146,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59’unun dolar, yüzde 36,1’inin euro, yüzde 2,1’inin Türk lirası ve yüzde 2,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,6’sının dolar, yüzde 36,1’inin euro, yüzde 18,6’sının Türk lirası ve yüzde 6,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde ağustos sonu itibarıyla 146,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 35,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 64,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 25,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx